Bostedet Poseidon

Til kommunen og anbringende myndighed

Til anbringende kommune

Opholdssted i Nordjylland under Socialtilsyn Nord

 

Poseidon er et socialpædagogisk opholdssted i Nordjylland, der tilbyder en målrettet indsats, for børn og unge i alderen 11-23 år.

Vi arbejder professionelt, omsorgsfuld og nærværende i en struktureret og fast hverdag. Læs mere om hverdagen på Bostedet Poseidon her. 

Vi udarbejder, med udgangspunkt i anbringende myndigheds handleplan for opholdet, en operativ struktureret handleplan som danner rammen for de individuelle udviklingstiltag.

Vi tilbyder udarbejdelse af pædagogisk rapport.
Vi tilbyder udarbejdelse af psykologisk rapport.

Vi prioriterer en løbende evaluering af barnet/den unges udvikling og trivsel lige som der afholdes opfølgnings samtaler- og møder med anbringende myndighed, pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder:
– uforpligtende drøftelse forud for en visitations-proces.
-Afklarende og grundig visitations-proces, med fokus på tydelige og klare aftaler.
-Dialogbaseret samarbejde med sagsbehandler under anbringelse.
-Løbende dokumentation og statusrapporter.
-Handleplans-møder to gange om året, hvor status fremsendes senest 1 uge før mødet afholdes.

Vi hører under Socialtilsyn Nord

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forstander Morten Glerup Maagaard på telefon. Se kontaktinformationer her

 

 

Bostedet Poseidon:

Afdeling "Boddum" Fugløvej 4,
7760 Hurup Thy

Afdeling "Thisted".                            Jernbanegade 14, 7700 Thisted

+45 44 10 13 00
[email protected]
CVR: 36865512

Find vej til Bostedet Poseidon i Nordjylland