Til anbringende kommune:

Poseidon tilbyder en målrettet indsats, for børn og unge i alderen 11-18 år.
Vi arbejder professionelt, omsorgsfuld og nærværende i en struktureret og fast hverdag.
Vi udarbejder, med udgangspunkt i anbringende myndigheds handleplan for opholdet, en operativ struktureret handleplan som danner rammen for de individuelle udviklingstiltag.

Vi tilbyder udarbejdelse af pædagogisk rapport.
Vi tilbyder udarbejdelse af psykologisk rapport.

Vi prioriterer en løbende evaluering af barnet/den unges udvikling og trivsel lige som der afholdes opfølgnings samtaler- og møder med anbringende myndighed, pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere.
Vi tilbyder:
– uforpligtende  drøftelse forud for en visitationsproces.
-Afklarende og grundig visitationsproces, med fokus på tydelige og klare aftaler.
-Dialogbaseret samarbejde med sagsbehandler under anbringelse.
-Løbende dokumentation og statusrapporter.
-Handleplansmøder to gange om året, hvor status fremsendes senest 1 uge før mødet afholdes.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Leder Morten Glerup Maagaard.  44 10 13 00 eller morten@bostedetposeidon.dk