Bostedet Poseidon

Forældre og pårørende til beboere på opholdssted Poseidon i Nordjylland 

Til forældre og pårørende

 

Her kan du læse om vores forældresamarbejde på opholdstedet Poseidon

Vi er meget bevidste om, at selv om vi i en kort periode har ansvaret for en ung, er I som forældre og pårørende de største og væsentligste hjørnesten i de unges liv. Sammen kan vi skabe forudsætning for og forståelse for opholdet og fremtiden.

Vi arbejder for, jeres barn/ung får et meningsfyldt liv med selvstændighed for øje.
Vi ønsker et samarbejde med jer, netværket og familien, i det omfang det er muligt, relevant og efter aftale med jer og anbringende myndighed.

I vil som forældre og pårørende altid blive kontaktet i ekstraordinære situationer, værende alt lige fra sygdom, rømning fra institutionen og eventuelle fysiske guidninger og magtanvendelser.

Poseidon tilbyder et forældresamarbejde, i form af udvidet samtaler og supervision hvis behovet skulle opstå.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger. 

I er også velkommen til at tilgå vores tilsynsrapport her

Bostedet Poseidon:

Afdeling "Boddum" Fugløvej 4,
7760 Hurup Thy

Afdeling "Thisted".                            Jernbanegade 14, 7700 Thisted

+45 44 10 13 00
[email protected]
CVR: 36865512

Find vej til Bostedet Poseidon i Nordjylland