Bostedet Poseidon i naturskønne Thy
Opholdsted ved fjorden i Thy
Vindpust fra fjorden ved Bostedet Poseidon
Bølgebrus nær opholdsted i Nordjylland

Til forældre/pårørende.

Her kan du læse om vores forældresamarbejde på opholdstedet Poseidon

Vi er meget bevidste om, at selv om vi i en kort periode har ansvaret for en ung, er I som forældre og pårørende de største og væsentligste hjørnesten i de unges liv. Sammen kan vi skabe forudsætning for og forståelse for  opholdet og  fremtiden.

Vi arbejder for Jeres barn/ung får et meningsfyldt liv med selvstændighed for øje.
Vi ønsker et samarbejde med Jer, netværket og familien, i det omfang det er muligt, relevant og efter aftale med Jer og anbringende myndighed.

I vil som forældre og pårørende altid blive kontaktet i ekstraordinære situationer, værende alt lige fra sygdom, rømning fra institutionen og eventuelle fysiske guidninger og magtanvendelser.

Poseidon tilbyder et forældresamarbejde, i form af udvidet samtaler og supervision hvis behovet skulle opstå.

Bostedet Posiedon © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes