Sagsbehandler

Lad os hjælpe dig.

Kære socialrådgiver/sagsbehandler/anbringelseskonsulent

 

Poseidon er et socialpædagogisk opholdssted i Nordjylland, der tilbyder en målrettet indsats, for børn, unge og voksne i alderen 11-35 år.

Vi arbejder professionelt, omsorgsfuld og nærværende i en struktureret og fast hverdag.

Vi udarbejder, med udgangspunkt i anbringende myndigheds handleplan for opholdet, en operativ struktureret handleplan som danner rammen for de individuelle udviklingstiltag.

Vi tilbyder udarbejdelse af pædagogisk rapport.

Vi tilbyder udarbejdelse af psykologisk rapport.

Vi prioriterer en løbende evaluering af borgerens udvikling og trivsel lige som der afholdes opfølgnings samtaler- og møder med anbringende myndighed, pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere.

 

Vi tilbyder:

 

  • Uforpligtende drøftelse forud for en visitations-proces.
  • Afklarende og grundig visitations-proces, med fokus på tydelige og klare aftaler.
  • Dialogbaseret samarbejde med sagsbehandler under anbringelse.
  • Løbende dokumentation og statusrapporter.
  • Handleplans-møder to gange om året, hvor status fremsendes senest 1 uge før mødet afholdes.

 

Vi hører under Socialtilsyn Nord

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forstander Morten Glerup Maagaard på tlf. 44 10 13 00

null

Målgruppe

Læs mere her

null

Værdigrundlag

Læs mere her

null

Pædagogik

Læs mere her