Pædagogik

Pædagogik og faglig tilgang på Bostedet Poseidon i Nordjylland.

Pædagogik på opholdstedet Poseidon i Nordjylland

Her kan du læse mere om vores pædagogiske arbejde og målsætning som et socialpædagogisk opholdsted for børn, unge og voksne i alderen 11-35 år.

Motiverende samtale

Motivation er en menneskelig stræben, efter at leve så meningsfyldt og selvrealiseret som muligt.

Den motiverende samtale er en samtaleform, hvor vi har en nysgerrig tilgang, der skal frembringe den unges motivation for en livsstilsændring, eller opretholde og videreudvikle et allerede fungerende handlemønster.

Narrativ tilgang

På vores bosted i Nordjylland arbejder vi ud fra et narrativt perspektiv. Vi er nysgerrige på målgruppens dominerende fortællinger (ofte negative), og hvilke alternative fortællinger (de små, ofte oversete, positive historier) der også kan fortælles om beboeren.

Dette medvirker til at beboeren får en mere varieret selvopfattelse, bliver nysgerrig på egne handlinger og dermed bliver opmærksom på muligheden for andre, nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre. Vi møder vores målgruppe og beboere ud fra tanken om, at der bag enhver handling, ligger en intention og dermed også en værdi.

Anerkendende tilgang (KRAP)

Hos Poseidon arbejder vi med KRAP. Vi arbejder med den unge som en medspiller i hverdagen. Samtidig er vi åbne og oprigtigt nysgerrige overfor den enkeltes oplevelsesverden, for at gøre os klogere på det, der fylder hos den enkelte.

Der udarbejdes delmål mellem den unge og pædagogen. Her aftaler vi i fællesskab, hvilke mål og delmål vi arbejder henimod, hvordan vi gør det, hvem gør hvad, og hvornår ved vi, at vi er i mål. Dette for at tilstræbe en kontinuerlig udvikling hos den unge.

Struktur/tydelighed

Vi ved, at struktur og tydelighed giver ro i hovedet, hvilket er et godt fundament for udvikling. Vi arbejder med individuel struktur, da vores beboeres behov er forskellige. Vi siger hvad vi gør-og gør hvad vi siger. Det giver ro, tydelighed og dermed mulighed for at være nærværende.

Denne struktur kommer til udtryk i hverdagen på vores opholdssted for unge i Nordjylland.

Konklusionen er: At frembringe nye handlemønstre i lignende situationer.