Bostedet Poseidon i naturskønne Thy
Opholdsted ved fjorden i Thy
Vindpust fra fjorden ved Bostedet Poseidon
Bølgebrus nær opholdsted i Nordjylland

Her kan du læse om målgruppen for vores opholdsted for børn og unge i Nordjylland

Vi er godkendt som opholdsted og bosted i henhold til paragraf § 66 og § 107

Poseidon er godkendt, har erfaring i arbejdet med børn og unge mellem 11 og 23 år, hvor forskellige opvækst-relaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling er udfordret.

Vi arbejder altid med udgangspunkt og hensynstagen til, den enkeltes behov, køn og alder.

Vi har erfaring i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund.
Målgruppen omfatter børn og unge som indskrives direkte fra et asylcenter, efter opnået opholdstilladelse eller børn og unge som har opholdt sig i Danmark i en længere periode.

Almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66.stk.1.nr.5
Midlertidig botilbud til voksne § 107.

  • Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller tilknytnings-forstyrrels.
  • Børn og unge med et akut behov for at blive fjernet fra deres nær-miljø i en kortere eller længere periode.
  • Børn og unge med belastnings-reaktioner.
  • Børn og unge af  anden etnisk baggrund, uledsagede flygtninge
  • Børn og unge med diagnoser eks.  ADHD,

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Bostedet Poseidon
Fugløvej 4
7760 Hurup Thy
+45 44 10 13 00
[email protected]
CVR: 36865512

Bostedet Posiedon © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes