Bostedet Poseidon

Opholdssted for unge i Nordjylland med ydelser efter paragraf 66 og paragraf 107

Her kan du læse om målgruppen for vores opholdsted for børn og unge i Nordjylland

Vi er godkendt som opholdsted og bosted i henhold til paragraf 66 og paragraf 107

Poseidon er godkendt, har erfaring i arbejdet med børn og unge mellem 11 og 23 år, hvor forskellige opvækst-relaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling er udfordret.

Vi arbejder altid med udgangspunkt og hensynstagen til, den enkeltes behov, køn og alder.

 

Opholdssted for uledsagede flygtningebørn

Vi har erfaring i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund.
Målgruppen omfatter børn og unge som indskrives direkte fra et asylcenter, efter opnået opholdstilladelse eller børn og unge som har opholdt sig i Danmark i en længere periode.

 

Almindeligt socialpædagogisk opholdssted paragraf 66 stk. 1, nr. 5 og midlertidig botilbud til voksne paragraf 107

  • Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller tilknytningsforstyrrelser.
  • Børn og unge med et akut behov for at blive fjernet fra deres nær-miljø i en kortere eller længere periode.
  • Børn og unge med belastnings-reaktioner.
  • Børn og unge af  anden etnisk baggrund, uledsagede flygtninge
  • Børn og unge med diagnoser eks.  ADHD,

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Bostedet Poseidon:

Afdeling "Boddum" Fugløvej 4,
7760 Hurup Thy

Afdeling "Thisted".                            Jernbanegade 14, 7700 Thisted

+45 44 10 13 00
[email protected]
CVR: 36865512

Find vej til Bostedet Poseidon i Nordjylland