Målgruppe

Vi er godkendt til  og har erfaring i arbejdet med børn og unge mellem 11 og 23 år, hvor forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling er udfordret.

Vi arbejder altid med udgangspunkt og hensynstagen til. den enkeltes behov, køn og alder.

Vi har erfaring i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund.
Målgruppen omfatter børn og unge som indskrives direkte fra et asylcenter, efter opnået opholdstilladelse eller børn og unge som har opholdt isg i Danmark i en længere periode.

Almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66.stk.1.nr.5
Midlertidig botilbud til voksne § 107.

  • Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller tilknytningsforstyrrelse,
  • Børn og unge med et akut behov for at blive fjernet fra deres nærmiljø i en kortere eller længere periode.
  • Børn og unge med belastningsreaktioner.
  • Børn og unge af  anden etnisk baggrund, uledsagede flygtninge
  • Børn og unge med diagnoser eks.  ADHD,

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Bostedet Poseidon
Fugløvej 4
7760 Hurup Thy
+45 31 767 767
kontakt@bostedetposeidon.dk
CVR: 36865512