Godkendt efter paragraf 66 og 107

Her kan du læse om målgruppen for vores opholdsted for børn og unge i Nordjylland

Vi er godkendt i henhold til paragraf 66 og paragraf 107

Poseidon i Thisted er godkendt som opholdssted og bosted i henhold til paragraf 66 og 107. Vi har erfaring i arbejdet med børn og unge mellem 11 og 23 år, hvor forskellige opvækst-relaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling er udfordret.

Vi arbejder altid med udgangspunkt og hensynstagen til, den enkeltes behov, køn og alder.

 

Målgruppe:

  • Angst
  • Kriminalitet, ikke-personfarlig
  • Omsorgssvigt
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Selvskadende adfærd
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Udadreagerende adfærd

 

Vi har også vellykkede anbringelsesforløb for skrøbelige unge med særligt behov for stabilitet og omsorg.

Indadvendte, sarte unge med stort behov for omsorg og stabilitet.

Massivt omsorgssvigt, som kan betyde omfattende følelsesmæssige skader.

Vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer, samt forstyrrelser der påvirker empatien.

Udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADD samt børn og unge, der i henhold til ICD-10 definitionen tilhører gruppen af unge med lettere til middelsvær lav IQ.

Generelle og til tider massive kontaktforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, stærk impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.

Vi har erfaring i arbejdet med børn, unge og voksne, som har brug for struktur og tydelighed.

Børn og unge der er opvokset i udsatte familier.

Børn/unge og voksne der på baggrund af deres opvækst har misbrugsproblematikker. Vi modtager dog ikke børn/unge eller voksne med et aktivt misbrug af euforiserende stoffer.

Vi har mulighed for at modtage akut anbringelser hvor der er behov for en kortere eller længerevarende anbringelse.

 

Høre mere om vores tilbud efter paragraf 66 og 107

Ønsker du at høre mere om vores tilbud i Thisted og Boddum som er godkendt efter paragraf 66 og paragraf 107? Kontakt os gerne for yderligere oplysninger på telefon 44 10 13 00 eller sende os en mail til morten@bostedetposeidon.dk. Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular. Så vil vi vende hurtigst muligt tilbage.