Afdelinger

Her på siden kan du klikke dig videre.

Alt om vores afdelinger

 

Afdelingen Poseidon – Boddum

Syv pladser jævnfør lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6, hvoraf seks pladser kan anvendes fleksibelt jævnfør lov om social service § 107.

Målgruppen er borgere med opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, angst, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd samt ikke personfagligt kriminalitet. Målgruppens alder i forhold til §§ 66 stk. 1.nr. 6 er 11- 22 år og i forhold til § 107 er aldersgruppen 18-22 år.

 

Afdelingen Poseidon – Thisted

Syv pladser fordelt med fem pladser i Jernbanegade 14 , Thisted jævnfør lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6, som kan anvendes fleksibelt jævnfør lov om social service § 107 samt to pladser jævnfør lov om social service § 107 i Asylgade, Thisted.

Målgruppen er borgere med opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, angst og selvskadende adfærd. Målgruppens alder i forhold til §§ 66 stk. 1.nr. 6 er 16- 22 år og i forhold til § 107 er aldersgruppen 18- 35 år.

null

Boddum

Læs mere her

null

Thisted

Læs mere her

null

Thisted 2

Læs mere her