Opholdssted og anbringelse for  børn og unge i alderen 11-23 år  efter paragraf 66 og paragraf 107.

Velkommen til vores hjemmeside!

Vi et socialpædagogisk opholdssted med plads til 6 beboere i alderen 11-23 år. Bostedet er beliggende i Thy, hvor vi har højt til himlen og 180 graders fjordudsigt.  Vi er en bred tværfaglig sammensat personalegruppe med stor erfaring inden for det social pædagogiske arbejdsområde.

Klik på de forskellige faner og naviger rundt på siden. Har du spørgsmål,  eller vil du gerne aftale et besøg, så kontakt os endelig!

Målgrupper:

  • Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller tilknytningsforstyrrelse,
  • Børn og unge med et akut behov for at blive fjernet fra deres nærmiljø i en kortere eller længere periode.
  • Børn og unge med belastningsreaktioner.
  • Børn og unge af  anden etnisk baggrund, uledsagede flygtninge
  • Børn og unge med diagnoser eks.  ADHD,

Bostedet Poseidon
Fugløvej 4
7760 Hurup Thy
+45 41 10 13 00
morten@bostedetposeidon.dk
CVR: 36865512

Pladser:

Vi har 1 ledig plads på Poseidon.

Vi tilbyder:

  • Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
  • Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)

Indtast koden her

: *