Opholdssted og anbringelse for  børn og unge i alderen 11-23 år  efter paragraf 66 og paragraf 107.

Velkommen til vores hjemmeside!

Kort fortalt er vi et socialpædagogisk opholdssted med plads til 6 beboere i alderen 11-23 år. Bostedet er beliggende i Thy, hvor vi har højt til himlen og 180 graders fjordudsigt.  Vi er en bred tværfaglig sammensat personalegruppe med stor erfaring inden for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Klik på de forskellige faner og naviger rundt på siden. Har du spørgsmål,  eller vil du gerne aftale et besøg, så kontakt os endelig!

Målgrupper:

 • Uledsagede flygtninge
 • Børn og unge med traumer og/eller stresssymptomer.
 • Børn og unge fra udsatte familier.
 • Børn og unge med selvskadende adfærd
 • Børn og unge med et akut behov for at blive fjernet fra deres nærmiljø i en kortere eller længere periode.
 • Børn og unge, der er svært utilpassede.
 • Børn og unge der er retarderede.
 • Børn og unge med diagnoser som ADHD, autisme m.m.

Bostedet Poseidon
Fugløvej 4
7760 Hurup Thy
+45 31 767 767
kontakt@bostedetposeidon.dk
CVR: 36865512

Vi tilbyder:

 • Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
 • Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
 • Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)