Opholdssted og anbringelse for  børn og unge i alderen 11-23 år  efter paragraf 66 og paragraf 107.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med plads til 6 beboere i alderen 11-23 år. Bostedet er beliggende i Thy, hvor vi har højt til himlen og 180 graders fjordudsigt.  Vi er en bred tværfaglig sammensat personalegruppe med stor erfaring inden for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Målgrupper:

 • Børn og unge med traumer og/eller stresssymptomer.
 • Børn og unge fra udsatte familier.
 • Børn og unge med selvskadende adfærd
 • Børn og unge med et akut behov for at blive fjernet fra deres nærmiljø i en kortere eller længere periode.
 • Børn og unge, der er svært utilpassede.
 • Børn og unge der er retarderede.
 • Børn og unge med diagnoser som ADHD, autisme m.m.

Bostedet Poseidon
Fugløvej 4
7760 Hurup Thy
+45 31 767 767
kontakt@bostedetposeidon.dk
CVR: 36865512

Vi tilbyder:

 • Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
 • Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
 • Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
 • Døgntilbud pr. måned 85.000 kr.
 • Dagtilbud pr. måned 20.000 kr.